• HÜDAİ KAPLICALARI
    Sağlık ve huzur kaynağı, dünyaca ünlü Hüdai Kaplıcaları
  • TARİHİ SANDIKLI EVLERİ
    Tarihin görkemli tanıkları: ünlü, tarihi Sandıklı evleri
  • YUNUS EMRE
    Aşkın, sevginin efendisi gönüller sultanı: Yunus Emre
DUYURULAR
SANAYİ AMAÇLI KULLANILAN YERALTISULARI

İlgili yazıda 01/03/2013 tarih ve 28574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 167 sayılı Yer altısuları Hakkında Kanunda yapılan değişiklik ile sanayi maksatlı kullanılan kuyulara Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içerinde ölçüm sistemi kurulması gerektiği bir yıl içerinde ölçüm sistemi kurulmayan kuyuların kullanma belgelerinin iptal edilerek kuyuların kapatılacağı hükmünün yer aldığı konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekliliği talep edilmiştir.

İLAN

Sandıklı ticaret ve Sanayi Odası Meclis ve Meslek Komitesi seçimi 02 Mayıs 2013 tarihinde Perşembe günü, Seçilen Meclis içinden Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin seçimi Disiplin Kurulu Üyelerinin seçimi 05 Mayıs 2013 tarihinde Pazar günü Sandıklı Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında Yargı Denetiminde yapılacaktır.

AŞ VE LTD ŞİRKETLERE DUYURU

6120 SAYILI Türk Ticaret Kanunun 409 maddesine göre Anonim Şirketler, 617 maddesine göre de Limited Şirketler, her faaliyet döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde olağan genel kurul yapmak zorundadır.

Yine Türk Ticaret kanunun 422 ve 617. maddesine istinaden adı geçen LİMİTED ve ANONİM ŞİRKETLER bu genel kurullara ait tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhal Ticaret Sicili Müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

Önemle duyurulur

NACE VE MESLEK GRUBU SORGULAMA

https://www.meslekgrubu.org.tr/auth.php

SANDIKLI TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINDAN

Odanıza kayıtlı üyelerimizin vergi mükellefiyetlerinin devam edip etmediği ile ilgili Odamıza müracaat ederek, odamız kayıtlarındaki bilgilerin doğruluğunu kontrol etmeleri gerekmektedir. Müracaatlar 11.01.2013 tarihi mesai bitime kadar çalışma günleri içinde odamıza şahsen yapılmak zorundadır. Odamız kayıtları ile vergi mükellefiyetleri arasında tutarsızlık olması durumunda, gerekli düzeltmelerim yapılması için 11.01.2013 tarihine kadar odamıza yazılı ve belge ile başvurması gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar başvuru yapılmaması durumunda odamız kayıtlarının doğruluğu üyemiz tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.

İPA TÜRK MALI BELGESİ

TOBB tarafından bastırılan Türk Malı Belgesi, 1 Kasım 2012 Perşembe günü itibariyle kullanılmaya başlanacaktır.

Odalarımız tarafından, 1 Kasım 2012 tarihinden itibaren 1 Şubat 2013 tarihine kadar, Yerli Malı Belgesi de kullanılmaya devam edilebilecektir

1 Kasım 2012 tarihinden itibaren, yürürlükteki Yerli Malı Belgesi’nin onaylanması sırasında da ekte verilen Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarafından Bastırılan Türk Malı Belgesi’nin Tanzim ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar”ın Belge Onayı ile ilgili 9 uncu maddesinin, 8 inci fıkrasının ilk beş paragrafı ile 9 uncu fıkrasının ikinci, üçüncü ve dördüncü paragraflarında yer alan onay esnasında ibraz edilebilecek belgelerin belirtildiği hükümler uygulanacaktır. 1 Şubat 2013 tarihinden itibaren, IPA Fonları İhaleleri için Yerli Malı Belgesi kullanılmayacak, sadece Türk Malı Belgesi kullanılacaktır. Bu tarihten sonra Yerli Malı Belgesi ibraz edilse dahi, ihaleyi açan kurum tarafından kabul edilmeyecektir.
 

TÜZEL KİŞİYİ TEMSİLEN SEÇİLEN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE MÜDÜRLER HAKKINDA ÖNEMLİ HATIRLATMA

Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan anonim şirket yönetim kurulları ile limited şirket müdürleri, görevden alınmaları veya yönetim kurulu üyeliğinin başka bir sebeple boşalması hâli hariç, görev sürelerinin sonuna kadar yönetim kurulu üyeliğini ya da müdürlük görevini sürdürürler. Ancak, tüzel kişinin temsilcisi olarak üye seçilmiş bulunan gerçek kişinin, Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde yani 01.10.2012 tarihine kadar istifa etmesi, onun yerine tüzel kişinin ya da başkasının seçilmesi gerekir.

   Ancak, yönetim kurulu üyelerinin tamamı veya çoğunluğu tüzel kişi ortakların temsilcilerinden oluşan anonim şirketlerde, söz konusu üyelerin, yönetim kurulu toplantı nisabı kaybolmayacak şekilde farklı zamanlarda istifa etmeleri ve yerlerine seçilecek üyelerin tescil edilmesi suretiyle Kanuna uyum sağlayabileceklerdir. Yani, yönetim kurulu toplantı nisabı kaybolmayacak şekilde alınan istifa ve atamaya ilişkin kararlar tescil edildikten sonra aynı koşulu korumak kaydıyla daha sonra alınan istifa ve atama kararının tescili talep edilebilecek, böylece yönetim kurulunun çoğunluğu veya tamamı değiştirilebilecektir.

   Tüm ortakların hep birlikte müdür sıfatıyla şirket işlerini idare ve şirketi temsil ettiği limited şirketlerde de, aynı üç aylık süre içinde Türk Ticaret Kanunu m.623 hükmünün gereği yerine getirilir. (Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun m.25/f.1)

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Telefon: (0272) 512 51 39 - 512 89 75

Faks: (0272) 512 60 29

E-posta: sandiklitso@tobb.org.tr

E-posta: Çay Mahallesi - Dereboyu Sokak - No:49 SANDIKLI / AFYONKARAHİSAR
Adınız Soyadınız:
Adresiniz:
E-posta:
İletecekleriniz:

Sandıklı Ticaret ve Sanayi Odası Resmi İnternet Sitesi
Çay Mahallesi Dereboyu Sokak No:49 Sandıklı / Afyonkarahisar
sandiklitso@tobb.org.tr